28/6/12

Joc: descobreix els colors

Intenta encertar quins 4 colors estan amagats dalt escollint d'entre les peces de color a la seva dreta.
Després de cada torn, punts blancs o negres li donaran pistes sobre què tant ha encertat.


No hay comentarios:

Publicar un comentario